Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

„Výběr učebního oboru není snadný, ale je jednodušší, když jste ve správné škole.“

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2017-2018

Ke stažení zde.

PŘÍKAZ ŘEDITELE Č. 1/2017 : ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2017-2018

Ke stažení zde.

MODERNÍ ČARODĚJKY ZE SEDLČANSKÉHO UČILIŠTĚ V DOMAŽLICÍCH USPĚLY

Zlaté zrcadlo je název kadeřnické a kosmetické soutěže, jejíž čtvrtý ročník se uskutečnil 8. března v Domažlicích. Vůbec poprvé se letos této soutěže zúčastnily žákyně učebního oboru kadeřník ze Středního odborného učiliště Sedlčany a hned byly úspěšné, neboť obsadily druhé a třetí místo.

Tématem letošního ročníku byla Moderní čarodějka. Soutěžící kadeřnice si dopředu připravily kostýmy a líčení a finální účesy prováděly na místě, k dispozici měly 90 minut. Výtvory hodnotila odborná porota, které předsedal známý kadeřník Dragan Stojanovič, a důraz kladla především na originalitu, čistotu účesu, nápad nebo sladění účesu s oděvem.

Soutěžit přijelo 7 kadeřníků ze středních škol Litoměřice, Sedlčany, Stochov a domácí SOU Domažlice. Sedlčanské učiliště zastupovaly Dominika Ikriová z 2. ročníku a Alena Kabíčková ze 3. ročníku. Obě dosáhly stejného počtu bodů a dělily se o 2. a 3. místo. Za modely jim byly žákyně Nikola Matoušková a Karolína Danešová.

„Umístění našich žákyň považuji za obrovský úspěch, nejen proto, že jsme byli na této soutěži poprvé. Bylo zajímavé vidět a porovnávat, jak k soutěži přistupovaly ostatní školy. Ráda bych poděkovala nejen soutěžícím a jejich modelům, ale také Marii Suchanové za pomoc s kostýmy a studentce Obchodní akademie Sedlčany Natálii Kadlecové za líčení. Jedná se o týmovou spolupráci v rámci výtvarného kroužku Domova mládeže - oděv a líčení,“ vysvětlily učitelky odborné výchovy Marcela Zdvihalová a Blažena Novotná.

Nyní se sedlčanské kadeřnice chystají do Brna, kde je 28. března čeká Mistrovství České republiky s názvem Harmonie 2016/2017. A témata? Pro dívky Historický účes v moderním pojetí inspirovaný dobou císařovny SISSI, pro chlapce Elegantní pompadour.

ŽÁKY OSMÝCH A DEVÁTÝCH TŘÍD PRÁCE ZAHRADNÍKA NEBO ZÁMEČNÍKA BAVILA

Již posedmé připravilo sedlčanské Střední odborné učiliště v ulici Petra Bezruče akci s názvem Zkusme si to. Uskutečnila se v úterý 20. prosince a žáci osmých a devátých tříd z místních i okolních základních škol si mohli vyzkoušet jednotlivá řemesla.

Do rozlehlého areálu učiliště se sjeli žáci z 1. i 2. ZŠ Sedlčany, z Jesenice, Kosovy Hory a Sedlce-Prčice. Hravou formou se seznámili s nabídkou a náplní jednotlivých učebních oborů a zároveň si prohlédli školu. Děti si na jednotlivých stanovištích mohly ozdobit perníček, vyrobit přívěšek se jménem, namalovat typ účesu, vyzkoušet práci se sekyrou, udělat svícen nebo finger food (jednohubka na lžičku z tvarohové pěny a ozdob).

Nejúspěšnější soutěžící z každé skupiny si odnesli diplomy a drobné věcné ceny. Mimo jiné malé slony, kteří by jim měli zajistit šťastnou ruku při volbě budoucího povolání.

„Těší nás, že letošní akce se opět zúčastnilo hodně žáků. Snad jim tím alespoň trochu usnadníme výběr jejich budoucí profese. Z následné ankety vyplynulo, že nejlépe hodnocené byly disciplíny určené pro zahradníky, zámečníky a cukráře. Zajímavé je i to, že soutěž u zhruba poloviny účastníků ovlivnila jejich rozhodování o výběru školy,“ uvedl ředitel školy Jiří Kolín.

V anketě mohli žáci také anonymně vyjádřit vlastní názor. Většinou oceňovali organizaci soutěže, barmanskou show, vybavenost školy i pestrou nabídku učebních oborů. Nejvtipnější hláška? „Zjistila jsem, že rukama bych se opravdu neuživila. Ale bylo to tu hezké.“

Na školní rok 2017/18 nabízí sedlčanské učiliště učební obory kuchař-číšník, cukrář, kadeřník, mechanizátor lesní výroby, zahradník, potravinářská výroba, zámečník, karosář nebo nově opravář zemědělských strojů, o nějž by měl být podle proběhlých náborů na základních školách velký zájem. Žáci totiž zdarma získají nejen svářečské certifikáty, ale především řidičské průkazy skupin B, T a C. V nabídce je také nástavbové maturitní studium v denní i dálkové formě.

SEDLČANSKÉ UČILIŠTĚ SE DOČKÁ NOVÉ STŘECHY

Již od poloviny srpna probíhá na sedlčanském Středním odborném učilišti v Bezručově ulici kompletní rekonstrukce střechy.

Za více než 1,5 milionu korun, získaných od zřizovatele, tedy Středočeského kraje, ji provádí petrovická firma Karla Kučery. Vše by mělo být hotové během prosince. „Rekonstrukce byla již nezbytně nutná.

Do tříd zatékalo, některé trámy byly shnilé, krytina netěsnila. Proto jsme se rozhodli provést rekonstrukci na celé budově školy. Výuku naštěstí tyto práce příliš neomezují, jen občas je zvýšený hluk z padajících tašek a komplikovanější je také pohyb po areálu školy. „Žáci, učitelé i návštěvníci si musí dávat větší pozor“, upozornil ředitel školy Jiří Kolín s tím, že vzhledem k pracovnímu nasazení zaměstnanců firmy i příznivému počasí by mohly být práce ukončeny dříve.

ŽÁCI UČILIŠTĚ SI NA KURZU STUDENÉ KUCHYNĚ VYZKOUŠELI MODERNÍ TRENDY

Kurz studené kuchyně má na sedlčanském Středním odborném učilišti v Bezručově ulici dlouhou tradici, letos se uskutečnil již podvanácté. Od 21. do 24. září se ho v místní kuchyni a jídelně zúčastnilo osmnáct žáků ze všech tří ročníků učebních oborů Kuchař – číšník a Cukrář, kteří se seznámili nejen s klasickými postupy, ale především s moderními trendy v přípravě studené kuchyně.

„Studenti po celou dobu pracovali soustředěně, intenzivně a byli chváleni za svědomitou práci. Letos se kurzu ve větším počtu zúčastnili i cukráři, pro které je toto osvědčení rozšířením jejich vzdělání, neboť mohou pracovat ve studené kuchyni,“ vysvětlila organizátorka kurzu a učitelka odborných předmětů Jarmila Sedláčková.

Kurz opět vedl Mistr kuchař Vladimír Picka, který je členem řady mezinárodních hodnotitelských komisí a často i předsedou prestižních soutěží v České republice. Navíc mu během celého kurzu pomáhala jeho manželka Dobromila Picková, která učí odborné předměty na Hotelové škole v Pelhřimově.

A co všechno se žáci naučili? Přípravu sushi, sýrových mís, ovocných, těstovinových a zeleninových salátů, studených omáček, ozdob z paštikového těsta, kanapek, plněných vajec a rolád, aspikových či rybích výrobků. A také si vyzkoušeli finger food (malé pokrmy, k nimž není potřeba žádný příbor a při konzumaci se berou jednoduše mezi prsty) z ryb, darů moře, kachního, hovězího či vepřového masa, ovoce a zeleniny. Závěrečný den účastníci moderním způsobem kompletovali mísy a celá akce byla zakončena sobotním rautem, kterého se zúčastnili rodiče a přátelé absolventů kurzů.

Úspěšní absolventi, kteří složili písemné i praktické zkoušky, obdrželi certifikát. Ten je opravňuje pracovat ve všech zemích Evropské unie v oboru studené kuchyně. „Tento kurz je určen především pro kuchaře a cukráře. Naše škola má řadu absolventů, kteří zde získané zkušenosti a dovednosti využili při svém dalším profesním uplatnění,“ poznamenala Jarmila Sedláčková.

STŘELECKÁ SOUTĚŽ ZASÁHNI 2016

Ve středu 18. května se na sedlčanském Středním odborném učilišti v Bezručově ulici střílelo. Naštěstí nešlo o teroristický útok ani vyřizování účtů neúspěšného žáka, ale o 2. ročník střelecké soutěže Zasáhni! Té se zúčastnilo 84 žáků a studentů ze šesti základních a středních škol.

Soutěžící ve čtyřčlenných dívčích, chlapeckých i smíšených družstvech stříleli ze vzduchové pušky na terč v leže a ve stoje a mezi tím běhali areálem školy. Ve volných chvílích si mohli zastřílet na špejle se sladkostmi, na pohyblivý terč či laserovou puškou, zahrát si stolní fotbálek nebo ping-pong. Studenti učiliště pro ně připravili také občerstvení a nechyběla ani barmanská show v podání Štěpána Vaniše.

Mezi děvčaty zvítězilo sedlčanské gymnázium (Jana Blandová, Denisa Tomášková, Jana Kašparová, Petra Pohanová), mezi chlapci pak domácí SOU Sedlčany (Petr Havel, Štěpán Vaniš, Josef Staňo, Lukáš Rejholec). Z prvenství ve smíšených družstvech se radovala ZŠ Petrovice (František Procházka, Vojtěch Bartoš, Natálie Kotašková, Veronika Vošáhlíková). Vítězná družstva si odnesla dorty místních cukrářů, druhá a třetí místa byla odměněna velkými a sladkými větrníky a maceškami. Vše stylově a tématicky vyzdobené terči a vzduchovkami.

„Letošní druhý ročník se vydařil, soutěžilo o zhruba dvacet žáků více než loni. Soutěž určitě připravíme i příští rok, kdy chceme oslovit ještě více škol ze Sedlčan a okolí,“ uvedla vedoucí vychovatelka Domova mládeže Marie Suchanová.

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo
Smíšená družstva ZŠ Petrovice Gymnázium Sedlčany ZŠ Petrovice
Dívky Gymnázium Sedlčany 1. ZŠ Sedlčany 1. ZŠ Sedlčany
Chlapci SOU Sedlčany 1. ZŠ Sedlčany Gymnázium Sedlčany

ŠKOLNÍ JARMARK PŘILÁKAL DO AREÁLU UČILIŠTĚ STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Krásné počasí, několik stovek návštěvníků, stánky se sadbou či výrobky sociálně terapeutické dílny Mela a poskytovatele sociálních služeb Zámek Nalžovice, přehlídka různorodých účesů, prodej cukrářských výrobků, míchaných nápojů, brambor, zahradní techniky, moštů a různých sirupů. To byl obrázek 1. Školního jarmarku, který se v areálu sedlčanského Středního odborného učiliště v Bezručově ulici konal v sobotu 14. května od 9 do 13 hodin.

„S průběhem Školního jarmarku jsem byl celkem spokojený. Samozřejmě, že se objevily určité nedostatky, které ale vyplývaly z toho, že se jednalo o první ročník a tudíž jsme nedokázali předem odhadnout počet návštěvníků. Ten nás mile překvapil a určitě nebyl způsoben jen krásným počasím, ale také širokou nabídkou výrobků a služeb našich žáků,“ poznamenal ředitel školy Jiří Kolín, který by chtěl poděkovat jak návštěvníkům, tak zaměstnancům a žákům školy, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

Návštěvníci si v prostoru mezi dílnami mohli zakoupit různé výrobky, velký zájem byl o přehlídku účesů, které byly žáky učebního oboru Kadeřník vytvářeny přímo na místě. Hned dvakrát předvedl svoji barmanskou show Štěpán Vaniš, student 1. ročníku maturitního oboru Podnikání. Plná byla i školní restaurace, kde na návštěvníky čekala čtyři speciální menu.

„Určitě chceme příští rok Jarmark zopakovat a rádi bychom z něj udělali tradici. Naše snaha otevírat školu veřejnosti tím ale zdaleka nekončí. Mimo jiné chystáme prodej dušičkového zboží a z dalších větších akcí bych rád zájemce pozval na Předvánoční jarmark, upřesníme,“ uvedl Jiří Kolín.

SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE 2015

Novinkou z učiliště je účast sedlčanských zahradníků, konkrétně Anikó Csözové, Denisy Hulanové a Richarda Čančíka, na 21. ročníku floristické soutěže Soběslavská růže. Žáci SOU na ní obsadili čtvrté místo, což je o to cennější, že sedlčanská škola byla jediné střední odborné učiliště mezi klasickými čtyřletými středními školami z celé republiky.

Nejlepšího umístění dosáhla v kategorii zdobení panelu na téma Kudy z nudy v našem kraji Anikó Csözová, která skončila třetí.

Zajímavostí je, že sedlčanský výrobek byl k vidění i v reportáži, kterou odvysílala Česká televize

ŽÁCI SEDLČANSKÉHO UČILIŠTĚ SOUTĚŽILI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim hostilo počátkem října již 9. ročník kuchařské a cukrářské soutěže O pohár blanických rytířů. Již tradičně se jí zúčastnili i žáci Středního odborného učiliště Sedlčany a v konkurenci jedenácti škol z celé republiky a třiapadesáti soutěžících se rozhodně neztratili.

Žáci soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. Pro kuchaře byla vypsána studená a teplá kuchyně, pro cukráře dort a pro číšníky příprava slavnostní tabule. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 2. ročníku oboru Kuchař-číšník Pavla Mlejnková, jejíž salát vyhrál studenou kuchyni. Ve stejné kategorii obsadila „prvačka“ Aneta Kerschovská čtvrté místo a Jitka Košanová deváté. Michal Záhora obsadil v kategorii Teplá kuchyně páté místo, odborná porota ocenila zejména chutnost jeho pokrmu a použití králičího masa.

Cukrářky vymyslely na téma Domácí mazlíček čuníka v košíku a Tereza Neradová a Tereza Pudilová skončily ve stříbrném pásmu. „Celá soutěž byla dobře zorganizovaná včetně prezentace všech oborů ve vlašimském muzeu. Pohár si zaslouženě odnesla pořádající škola, která bodovala ve všech kategoriích. Kromě vlastní soutěže je také důležité, že se zde sejdou kolegové z podobně zaměřených škol a mohou se podělit o své zkušenosti,“ zhodnotila soutěž učitelka odborných předmětů ze SOU Sedlčany Jarmila Sedláčková.

„Do světa“ se podívaly i žákyně učebního oboru Kadeřník. V Českých Budějovicích se zúčastnily 14. ročníku soutěže Harmonie, kterou 21. října organizovala na Výstavišti Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích. Soutěžním tématem v dámské kategorii byl Slavnostní výčes zdobený variací spletených pramenů, v pánské pak Elegantní muž 21. století. Sedlčanské učiliště reprezentovaly Kateřina Mošanská, Kateřina Ptáčková a Aneta Maršíková a skončily zhruba v polovině startovního pole.

A další novinky? Žáci učiliště v Bezručově ulici se tradičně zapojili do benefiční akce Světluška a na pomoc nevidomým se jim po Sedlčanech podařilo vybrat více než 13 tisíc korun. Mladí kuchaři nechyběli ani na sedlčanské kotlině, kde v rámci Setkání mistrů světa zajišťovali catering pro hosty této mezinárodní slavnosti. Podle Miroslava Dvořáka, předsedy Autoklubu RAC Sedlčany, si vedli skvěle a autoklub bude rád v této spolupráci pokračovat. Poslední informace se týká Dne otevřených dveří, který se v areálu školy uskuteční 4. a 5. prosince.

CUKRÁŘKY A LESÁCI TO MAJÍ ZA SEBOU

Naposledy se ve vzpomínce vracíme na závěr školního roku. Nejen maturanty totiž čekaly těžké zkoušky na závěr středoškolského studia. Na konci června skládali rovněž žáci učebního oboru cukrář a lesní mechanizátor ze Středního odborného učiliště v Sedlčanech závěrečné zkoušky, v nichž měli prokázat, co se za tři roky naučili. Zkoušky se skládaly ze tří částí - písemné, praktické a ústní. Všichni adepti nových profesí je nakonec zvládli bez zaváhání.

V rámci praktické části museli 'lesáci' pokácet dva stromy na přesnost, kmeny odvětvit, rozřezat na danou délku a pomocí traktoru odtáhnout na cestu. Dále rozštípat objemná polena a prokázat znalosti a dovednosti z práce s hydraulickou rukou, z údržby techniky a bezpečnosti práce. Nejlépe zkoušky vyšly Petru Molovi ze Svatého Jána, který absolvoval s vyznamenáním.

Cukrářky musely upéct slavnostní dort a vylosované zákusky typu věnečků, indiánů, štafetek či fialek. Výrobky si nejen upekly, ale také samy nanormovaly, finančně ocenily a před komisí obhájily. Úspěšně, protože dorty s názvy Miláčkovi, Z lásky nebo Podkova pro štěstí by se v cukrárnách určitě neztratily.

Absolventi výše zmíněných oborů prokázali, že jsou po profesní stránce do života dobře připraveni a SOU Sedlčany stále ještě nabízí volná místa nejen do těchto učebních oborů, ale například také do kuchařů-číšníků, kadeřnic, zahradníků nebo zámečníků.

UČITELÉ VYMĚNILI KOLA ZA DRAČÍ LODĚ

Již více než tři roky existuje při sedlčanském Středním odborném učilišti netradiční rekreační cykloteam. Tvoří jej učitelé, mistři odborného výcviku či bývalí žáci školy a díky svým jednotným, do dálky zářícím a všechen hmyz přitahujícím výrazně žlutým dresům jsou na silnicích nepřehlédnutelní.

S výjimkou zimy a letních prázdnin brázdí každý úterní a čtvrteční večer, k 'nemalé radosti' řidičů, krásné okolí Sedlčan. Nejčastěji směřují na Sedlecko, Neveklovsko, Křečovicko, Krásnohorsko, Petrovicko či k řece Vltavě a snaží se pokaždé najít jinou trasu. Ještěže jich je na Sedlčansku tolik.

Minulou sobotu 21. června však team vyměnil dopravní prostředek. Místo na kola usedli jeho členové na dračí lodě. V rámci Dragon Boat Grand Prix Sedlčany soupeřili na místní přehradě s dalšími jedenácti posádkami. Všichni si to tam přišli hlavně užít, ladnost pohybu převažovala nad rychlostí, takže výsledné osmé místo zase není až tak špatné.

A pozvánka na konec. Pokud by někteří bývalí absolventi školy chtěli cykloteam SOU Sedlčany rozšířit, žádný problém. Stačí být ve čtvrtek 3. září v 17 hodin před kašnou na náměstí, to startuje nová sezóna.

STUDENTI NÁSTAVBOVÉHO STUDIA PŘEBÍRALI MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ

Ve středu 18. června odpoledne hostil společenský sál Kulturního domu Josefa Suka slavnostní vyřazení absolventů nástavbového studia Podnikání ze Středního odborného učiliště v Bezručově ulici v Sedlčanech. Doklady o úspěšném ukončení studia a pamětní list jim předal ředitel školy Jiří Janů a starosta města Jiří Burian.

„Do dálkové formy studia bylo po přijímacím řízení přijato 29 studentů. V průběhu studia mnozí z různých důvodů studium ukončili. Do třetího ročníku postoupilo 18 studentů. Až k maturitě se dopracovalo třináct z nich, dnes vyřazujeme deset úspěšných,“ připomněl Jiří Janů.

K dennímu studiu bylo přihlášeno původně 35 uchazečů, přijato jich bylo 31. Do druhého ročníku postoupilo pouhých deset studentů, z nichž všichni doputovali až k maturitě. Úspěšně složili všechny zkoušky jen tři studenti, ostatním chybí většinou pouze jedna zkouška.

„Před absolventy dálkového studia musíme hluboce smeknout. Studovat při zaměstnání a navíc s odstupem tolika let od ukončení školy, to chce mít velkou dávku odvahy, trpělivosti, rodinného zázemí, pochopení zaměstnavatelů a v neposlední řadě i dobré zdraví,“ zdůraznil Jiří Janů.

ŽÁCI SEDLČANSKÉHO UČILIŠTĚ VYŘEZÁVALI MANGA, JABLKA I RAJČATA

Střední odborné učiliště Sedlčany uspořádalo v polovině června dvoudenní kurz carvingu, tedy vyřezávání ovoce a zeleniny. Zúčastnilo se ho celkem jedenáct žáků z různých ročníků i učebních oborů, kteří po oba dny od zhruba 8 do 17 hodin pracovali pod odborným vedením propagátora a lektora carvingu Luďka Procházky z Benešova.

Tento dvojnásobný vítěz světové Kuchařské olympiády a pravidelný účastník mezinárodních gastronomických soutěží učil žáky vyřezávat ovoce (mango, jablko, pomeranč) i zeleninu (pórek, paprika, rajče, mrkev, ředkvička, bílá ředkev). Zároveň je seznamoval s použitím těchto výrobků, které mohou sloužit jako cukrářské ozdoby či dekorace ke zdobení mís na společenských akcích nebo firemních a soukromých večírcích.

Účastníci absolvovali první, základní kurz, Luděk Procházka jich nabízí mnohem víc, druhý se týká například vyřezávání melounů. Pokud bude o další kurzy, které nejsou určeny jen žákům učiliště, ale i široké veřejnosti, zájem, škola je ráda zorganizuje. Prozatím každý absolvent získal osvědčení, na certifikát má nárok až po více kurzech.

ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU EU OPVK „PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“